Header Ads Widget

Hiển thị lỗi trong php

Một số tình huống thường gặp phải khi lập trình PHP và hướng xử lý

Xử lý lỗi show debug

Hiển thị lỗi khi lập trình 
ini_set('display_errors', 1);
ini_set('display_startup_errors', 1);
error_reporting(E_ALL);

Nhận xét