Header Ads Widget

Phần mềm ghép nhạc, video Proshow Gold 6

Công cụ nhằm tạo ra các trình chiếu chất lượng cao cho hình ảnh cũng như videoProShow Gold là một công cụ nhằm tạo ra các trình chiếu chất lượng cao cho hình ảnh cũng như video của bạn. 

Bạn có thể tùy chỉnh trình chiếu bằng cách thêm các bài hát, hoạt hình và hiệu ứng hấp dẫn khác nhau và cũng có thể chia sẻ nó với bạn bè trên Facebook, Youtube,...

Phần mềm Proshow Gold xử lý Video + License

Link tải

Nhận xét