Header Ads Widget

Thay thế dòng bằng dấu phẩy trong Sublime Text Editor

Nếu bạn có file hoặc chuỗi ký tự và muốn thay thế mỗi một dòng bằng dấu phẩy thì làm theo cách sau

Các bước thao tác bao gồm:

  1. Bấm Control + H (hoặc Command + H ở macOS),
  2. Bấm chọn select .* để mở chế độ RegEx,
  3. Trong ô Find nhập \n hoặc \r\n (macOS)
  4. Thêm ký tự thay thế: ,
  5. Bấm chọn REPLACE ALL
Chúc bạn thành công

Nhận xét