Header Ads Widget

Tải plugin menu của trên cssmenumaker


Vào trang cssmenumaker và tìm plugin vừa ý sau đó phải chuột vào nút Customize / Download


Kiểm tra phần tử, sẽ thấy mấy thẻ html đã được comment kiểu như: 
<!--<h2>Download Source</h2><p><a href="/sites/default/files/menu_source/406/source.zip" class='source-download' onclick="analytics.track('Source Download');">source.zip (3.25 KB)</a></p>-->
Copy đoạn code href và cho thêm http://cssmenumaker.com vào đăng trước sẽ được link tải plugin này
http://cssmenumaker.com/sites/default/files/menu_source/406/source.zip

Nhận xét