Header Ads Widget

Tích hợp đăng nhập Facebook vào Website

 Tích hợp đăng nhập Facebook trên website giúp người dùng không phải mất công tạo tài khoản trên trang web mà vẫn có thể đăng nhập để sử dụng các chức năng của thành viên.

Tạo một Facebook App và Setting

Tạo 1 app mới tại https://developers.facebook.com/apps/create/ và điền các thông tin cơ bản:


Ở mục Cài đặt – > Thông tin cơ bản: điền các thông tin yêu cầu
Thông tin quan trọng là ID ứng dụng và Khóa bí mật của ứng dụng sẽ được sử dụng trong code sau này

Thiết lập

Thêm tính năng "Đăng nhập bằng Facebook" trên App


Cài đặt các tham số: Tên miền, Đăng nhập bằng JavaScript SDK (nếu sử dụng đăng nhập qua sdk),...

Nhận xét