Header Ads Widget

Truy cập vào một máy tính thông qua Chrome Remote Desktop

Sử dụng máy tính hoặc thiết bị di động để truy cập vào các tệp và ứng dụng trên một máy tính khác qua Internet qua Chrome Remote Desktop.


Thiết lập quyền truy cập từ xa vào máy tính

Bạn có thể thiết lập quyền truy cập từ xa vào máy Mac, máy tính chạy Windows hoặc Linux.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Trên thanh địa chỉ, hãy nhập remotedesktop.google.com/access.
 3. Trong phần “Thiết lập quyền truy cập từ xa”, hãy nhấp vào biểu tượng Tải xuống Tải trang xuống
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống và cài đặt ứng dụng Chrome Remote Desktop.

Bạn có thể phải nhập mật khẩu máy tính của mình để cấp quyền truy cập vào ứng dụng Chrome Remote Desktop. Bạn cũng có thể được nhắc thay đổi các chế độ cài đặt bảo mật trong phần Lựa chọn ưu tiên.


Chia sẻ máy tính của bạn với người khác

Bạn có thể cấp cho người khác quyền truy cập từ xa vào máy tính của mình. Họ sẽ có toàn quyền truy cập vào các ứng dụng, tệp, email, tài liệu và lịch sử của bạn.

 1. Mở Chrome trên máy tính.
 2. Trong thanh địa chỉ ở trên cùng, hãy nhập remotedesktop.google.com/support rồi nhấn phím Enter.
 3. Trong phần “Nhận hỗ trợ”, hãy nhấp vào biểu tượng Tải xuống Tải trang xuống.
 4. Làm theo hướng dẫn trên màn hình để tải xuống và cài đặt ứng dụng Chrome Remote Desktop.
 5. Trong phần “Nhận hỗ trợ”, hãy chọn Tạo mã.  
 6. Sao chép mã rồi gửi cho người mà bạn muốn cấp quyền truy cập vào máy tính của bạn.
 7. Khi người đó nhập mã truy cập của bạn trên trang web, bạn sẽ thấy một hộp thoại có địa chỉ email của họ. Hãy chọn Chia sẻ để cấp cho họ toàn quyền truy cập vào máy tính của bạn.
 8. Để kết thúc phiên chia sẻ, hãy nhấp vào Ngừng chia sẻ.

Mã truy cập sẽ chỉ dùng được một lần. Nếu đang chia sẻ máy tính của mình, thì cứ 30 phút một lần, bạn sẽ được yêu cầu xác nhận rằng bạn muốn tiếp tục chia sẻ máy tính đó.

Nhận xét