Header Ads Widget

Cài đặt aapanel

AAPanel là một phiên bản quốc tế hóa của BAOTA Panel web hosting control panel miễn phí

Trang chủ: https://www.aapanel.com/

Cài đặt AAPanel

Chuẩn bị Hệ điều hành CentOS 7.1+, Ubuntu 16.04+, Debian 9.0+ chưa được cài bất cứ phần mềm control panel hoặc webserver nào.

CentOS

yum install -y wget && wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install_6.0_en.sh && bash install.sh

Ubuntu

wget -O install.sh http://www.aapanel.com/script/install-ubuntu_6.0_en.sh && sudo bash install.sh
Xem link cài mới nhất tại đây

Dừng, Bắt đầu & Khởi động lại aaPanel

Dừng aaPanel:
service bt stop
Bắt đầu aaPanel:
service bt start
Khởi động lại aaPanel:
service bt restart

Mở menu chức năng bằng lệnh:

bt


 

Nhận xét

  1. Queen Casino Online Canada Review & Bonus Codes
    Queen Casino is a Canadian gambling site with a great selection of games and an excellent user クイーンカジノ experience. The m88 ทางเข้า online casino has a huge bet365 variety of Bonus: Welcome Bonus up to ₹2,600 Rating: 9.8/10 · ‎Review by Ana-Maria Ciobanu

    Trả lờiXóa