Header Ads Widget

Ẩn thanh Admin bar trên wordpress

Thanh quản trị có thể là một sự hiện diện có thể không cần thiết khi thao tác trên trang, vì vậy, nếu bạn muốn tắt tính năng này cho tất cả người dùng của mình, thì đây là cách thực hiện

Cách làm

Trong trang quản trị bạn click vào mục UsersAll Users
Chọn User mà bạn muốn ẩn admin bar, sau đó bỏ ccheck ở ô "Show Toolbar when viewing site" và lưu lạiNhận xét