Header Ads Widget

Cài đặt code Google Tag Manager vào Blog

Google tag manager là ứng dụng web được google phát triển để quản lí các “tag” được tạo ra cho website. 
Tại Google Tag Manager

Sử dụng gmail để đăng nhập tại: http://www.google.com/tagmanager
Tạo tài khoản và lấy mã nhúng trong mục "Cài đặt Trình quản lý thẻ của Google"


Lấy mã nhúng và copy vào website cần Gắn mã


Tại Blog

Click chọn Menu Chủ đề >> Chỉnh sửa HTML


Khi gắn trên Blogger cần lưu ý chỉnh sửa mã để tránh gặp lỗi cú pháp
Thay đoạn
dl=l!=’dataLayer’?’&l=’+l:”;
Bằng đoạn
dl=l!='dataLayer'?'&l='+l:'';Nhận xét